Käytännön sovellutus robotiikasta

Katso kevyt ja lyhyt video arjen käytännön robotiikkasovellutuksesta sijoitettuna Jätkäsaareen: